ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା 2018 – ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା

ଡାଉନଲୋଡ଼

1. ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା 2018 ଖଣ୍ଡ – 1 [କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
2. ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା 2018 ଖଣ୍ଡ – 2 (ଭାଗ 1)[କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ] (ଭାଗ 2) [କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
3. ବିଭିନ୍ନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ତାଲିକା – [କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]
4. ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମ-ୱାରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାଲିକା – [କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ]