ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଦଲିଲ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଦଲିଲ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
7ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)
6ଲଖିରାମ ଗଣ୍ଡ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
5ଯଶୋଦା ଗଣ୍ଡ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
4ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
3ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
2ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ମାଝୀ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
1ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB)
ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ 03/05/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (10 MB)
ସବୁଜ ପତ୍ରିକାଧାରୀମାନଙ୍କ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ତାଲିକା 16/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (981 KB)
ବିକଳ୍ପ ଫାଇଲ : ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
OSTF-Guideline 04/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)