ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଫିଲଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ

ଫିଲଟର

ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ନାମ ପଦବୀ ଇମେଲ୍ Mobile No Landline No Fax No ଠିକଣା
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନବରଙ୍ଗପୁର dm-nawarangpur@nic.in 06858222345 06858-222034 06858-222236 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନବରଙ୍ଗପୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୋ - ନବରଙ୍ଗପୁର, ପିନ - 764059, ଜି - ନବରଙ୍ଗପୁର, ଓଡିଶା