ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେବକ, ସେବିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ବରିଷ୍ଠତାଭିତ୍ତିକ ପଦାନୁକ୍ରମ ତାଲିକା (ତା 01.04.2018 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) – ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ), ନବରଙ୍ଗପୁର

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେବକ, ସେବିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ବରିଷ୍ଠତାଭିତ୍ତିକ ପଦାନୁକ୍ରମ ତାଲିକା (ତା 01.04.2018 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) – ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ), ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ View / Download
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସେବକ, ସେବିକା ଓ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ବରିଷ୍ଠତାଭିତ୍ତିକ ପଦାନୁକ୍ରମ ତାଲିକା (ତା 01.04.2018 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ) – ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ), ନବରଙ୍ଗପୁର 01/04/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)