ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁରାତନ ଐତିହ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ଭାର ରେ ଭରପୁର.

ହିର୍ଲି ଡଙ୍ଗର
ହିର୍ଲି ଡଙ୍ଗର
ସହିଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭ, ପାପଡାହାଣ୍ଡି
ଶହୀଦ ମୀନାର
ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର
ଦେବୀ ପେଣ୍ଡ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର
ପୋଡାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ
ପୋଡାଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ
ପୋଡାଗଡ଼ ଶିଳା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ
ଶିଳା ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ
ପାପଡାହାଣ୍ଡି ଶିବ ମନ୍ଦିର
ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାପଡାହାଣ୍ଡି
ପାପଡାହାଣ୍ଡି ଶିବ ମନ୍ଦିର
ପାପଡାହାଣ୍ଡି ଶିବ ମନ୍ଦିର
ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନ
ପାପଡାହାଣ୍ଡି ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନ