ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର

ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 10420 ତାରିଖ 16,12,2020

16/12/2020 30/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)