ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର

ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସମାନ ପଦବୀ ନିମନ୍ତେ ଏନ.ଏଚ.ଏମ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 5194 ତାରିଖ 04.06.2018 (ପିଡିଏଫ ଆକାର 389 କିଲୋବାଇଟ)

04/06/2018 26/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (389 KB)