ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗୁଡ ନିଷ୍କାସନ ଏକକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଟେଣ୍ଡର ସୂଚନା – ସମନ୍ବିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର

ଗୁଡ ନିଷ୍କାସନ ଏକକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଟେଣ୍ଡର ସୂଚନା – ସମନ୍ବିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗୁଡ ନିଷ୍କାସନ ଏକକ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଟେଣ୍ଡର ସୂଚନା – ସମନ୍ବିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 9442 ତାରିଖ 31.12.2018

01/01/2019 17/01/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (430 KB)