ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି – ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର

ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି – ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି – ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 1239 ତା 20.07.2019

20/07/2019 05/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (957 KB)