ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 3972 ତା. 09.07.2018 ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 4016 ତା. 12.07.2018 ର ବାତିଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ – ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର

ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 3972 ତା. 09.07.2018 ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 4016 ତା. 12.07.2018 ର ବାତିଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ – ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା ସଂଖ୍ୟା 3972 ତା. 09.07.2018 ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 4016 ତା. 12.07.2018 ର ବାତିଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦେଶ – ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 4054/2018 ତାରିଖ: 18.07.2018 (ପିଡିଏଫ ଆକାର 456 ମେଗାବାଇଟ)

18/07/2018 18/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (456 KB)