ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅମିନମାନଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ପଦାନୁକ୍ରମ ତାଲିକା – ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପ-ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର

ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅମିନମାନଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ପଦାନୁକ୍ରମ ତାଲିକା – ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପ-ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅମିନମାନଙ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ପଦାନୁକ୍ରମ ତାଲିକା – ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପ-ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 1292 ତା 05.09.2019

05/09/2019 05/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)