ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା 2019 ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର

ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା 2019 ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା 2019 ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 432 ତା 12.12.2019

12/12/2019 21/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (132 KB)