ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରାମାଣିକକରଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନବରଂଗପୁର

ପ୍ରାମାଣିକକରଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନବରଂଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରାମାଣିକକରଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ପରିପ୍ରକାଶ ସୂଚନା – ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନବରଂଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 5649 ତା 12.10.2020

12/10/2020 21/10/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (545 KB)