ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୌର-ଚାଳିତ ପଥ ଆଲୋକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା – ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର

ସୌର-ଚାଳିତ ପଥ ଆଲୋକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା – ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୌର-ଚାଳିତ ପଥ ଆଲୋକୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଟେଣ୍ଡର ଅଧିସୂଚନା – ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଶାସକ, ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ନବରଙ୍ଗପୁର

ସଂଖ୍ୟା 3972 ତାରିଖ 09.07.2018 (ପିଡିଏଫ ଆକାର 1 ମେଗାବାଇଟ)

09/07/2018 23/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)