ନୂଆ କଣ

କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା 2019

ପ୍ରକାଶିତ : 15/01/2019

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ତା 21.01.2019 ଦିବା 11:00 ସମୟ ଠାରୁ ସ୍ଥାନ – ରାଜା ଚୈତନ୍ୟ ଦେବା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡିଆ, ନବରଙ୍ଗପୁର

ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,ଦ୍ଵିତୀୟ ପକ୍ଷ, ନଭେମ୍ବର 2019

ପ୍ରକାଶିତ : 13/11/2019

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,ଦ୍ଵିତୀୟ ପକ୍ଷ, ନଭେମ୍ବର 2019 (ତା 16.11.2019 ଠାରୁ ତା 28.11.2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ, ନଭେମ୍ବର 2019

ପ୍ରକାଶିତ : 04/11/2019

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ,ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ, ନଭେମ୍ବର 2019 (ତା 01.11.2019 ଠାରୁ ତା 15.11.2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ
କୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ପକ୍ଷ, ଅକ୍ଟୋବର 2019

ପ୍ରକାଶିତ : 16/10/2019

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦ୍ଵିତୀୟ ପକ୍ଷ, ଅକ୍ଟୋବର 2019 (ତା 16.10.2019 ଠାରୁ ତା 30.10.2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ)

ବିବରଣଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ