Close

Tahasil

Tahsils of Nabarangpur District

Tahsils of Nabarangpur District
Sl No Name of the Tahsil
1 Nabarangpur
2 Nandahandi
3 Tentulikhunti
4 Papadahandi
5 Kodinga
6 Dabugam
7 Umerkote
8 Raighar
9 Jharigam
10 Chandahandi